Voeding & bewegen

Wat is de invloed van voeding en van bewegen op je hersenletsel? Het zijn factoren waar je gemakkelijk zelf invloed op kan uitoefenen. Hier volgen tips en adviezen voor iedereen die te maken heeft met NAH, oftewel niet aangeboden hersenletsel.