top of page

Voor professionals

Verspreid op deze website staat veel informatie die zowel voor patiënten als voor professionals die te maken hebben met NAH, oftewel niet aangeboren hersenletsel, handig zijn. In dit stukje volgt een samenvatting met de belangrijkste informatie voor professionals. Hier zijn de belangrijkste links en beslisbomen voor professionals te vinden. 

bottom of page